Regulamin obiektu noclegowego Winnica Sandomierska

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy o poświadczenie znajomości jego treści własnoręcznym podpisem w wyznaczonym miejscu.

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% kosztów pobytu w formie zadatku. Pozostała kwota należności uiszczana jest w dniu przyjazdu.
 2. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 3. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Opuszczenie kwatery w godzinach późniejszych, bądź chęć przyjazdu w godzinach wcześniejszych możliwe jest jedynie po uzgodnieniu z właścicielem.
 4. W cenę pobytu wliczone są media, dostęp do części wspólnej domu ze wszystkimi przedmiotami wyposażenia i urządzeniami technicznymi, bielizną pościelową oraz ręcznikami.
 5. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w naszym obiekcie wcześniej niż ustalono, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Informacje turystyczne, mapy i foldery dotyczące okolicznych atrakcji znajdziecie państwo w korytarzu. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń technicznych, zastrzeżeń bądź awarii prosimy o niezwłoczny kontakt z gospodarzami pod numerami telefonów: +48 511776360 lub +48 782679034.
 7. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczący również łazienek). Palaczy prosimy o wychodzenie do ogrodu lub na taras.
 8. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22-6.
 9. Wraz z kluczem do pokoju otrzymają Państwo również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą.
 10. W przypadku opuszczania domu prosimy o pozamykanie wszystkich okien, wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 11. Parking mieszczący się na terenie Winnicy Sandomierskiej jest bezpłatny, niestrzeżony.
 12. Prosimy o nie przywożenie ze sobą zwierząt domowych (psów, kotów) bez zezwolenia gospodarzy.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 14. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo w korytarzu.
 15. Prosimy o przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: – nie wykorzystaną przez Państwa bieliznę pościelową oraz ręczniki proszę odkładać w widoczne miejsce, aby nie trafiły niepotrzebnie do pralni, – starajmy się oszczędzać energię elektryczną.
 16. Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego nadzoru nad swoimi dziećmi. Za szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiadają wyłącznie ich opiekunowie, również w przypadku nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy schodach, użytkowaniu urządzeń elektrycznych oraz na zewnątrz domu przy przetwórni, piaskowni, ulach oraz drodze dojazdowej do budynku.
 17. Gość Winnicy Sandomierskiej ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Gospodarze Winnicy Sandomierskiej zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
 19. Regulamin Winnicy Sandomierskiej podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.winnicasandomierska.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa i pisemnym poświadczeniu znajomości jego treści własnoręcznym podpisem.
 20. Niezaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu z winy korzystającego z usługi.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Winnicy Sandomierskiej”.